CHẾ ĐỘ BẢO MẬT

Ngoài các cuộc họp chuyên trách, chúng tôi hàng ngày trao đổi bàn bạc với quản lý các bộ phận, tạo nên các quy chế liên quan đến nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khác hàng và bảo mật thông tin cá nhân.

Xử bản vẽ dữ liệu nhận được từ khách ng

Nếu không có yêu cầu từ khách hàng, dữ liệu sẽ bị xóa và các bản vẽ giấy sẽ được xử lý với máy chủ hủy hết tài liệu 6 tháng sau khi bàn giao.

Cấm sử dụng USB vad CD – ROM ngoại trừ có yêu cần đặc biệt.

Cấm sử dụng Internet ngoại trừ có uyêu cầu đặc biệt.

Quy định công ty

Yêu cầu đào tạo nhân viên và trong hợp đồng lao động đều có mục liên quan đến bảo mật thông tin như “Không rò rỉ bất kỳ thông tin, bản vẽ, dữ liệu, vv của các công ty / khách hàng mà bạn biết trong hoặc ngoài công ty cho người khác hoặc các công ty khác.
Ngoài ra, việc đưa ra tất cả các tài liệu và dữ liệu như tài liệu, bản vẽ, dữ liệu bản vẽ, v.v. từ bên trong công ty ra ngoài đều bị cấm đặc biệt là qua đường Internet và các trang mạng xã hội.

Về thỏa thuận bảo mật với khách hàng

Thỏa thuận bảo mật với khách hàng được ký và đóng dấu, và mọi người trong công ty tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của thỏa thuận bảo mật này.

Để lại bình luận

Scroll
0344360003
0344360003